Algemene voorwaarden

Deelname aan een door WeBikeAmsterdam georganiseerde fietstocht is voor eigen risico. WeBikeAmsterdam en/of haar eigenaar(s) zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook opgelopen door deelnemers of derden tijdens activiteiten van WeBikeAmsterdam. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WeBikeAmsterdam.

1. De Deelnemer begrijpt dat dit een fietstocht is en dat daarom van de Deelnemer wordt verwacht dat hij kan fietsen en kennis heeft van de lokale verkeersregels in Amsterdam.

2. De Deelnemer begrijpt dat dit evenement/deze activiteit potentieel gevaarlijk is voor de deelnemers en de Deelnemer doet dit op eigen risico.

3. Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de Deelnemer dat WeBikeAmsterdam niet aansprakelijk is voor enig verlies, schade, actie, claim, kosten of uitgaven, die kunnen ontstaan als gevolg van deelname aan het evenement / de activiteit.

4. De deelnemer zal geen enkele claim of eis indienen tegen WeBikeAmsterdam of om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige claim of eis die voortvloeit uit een actie, verzuim, opdracht of nalatigheid van WeBikeAmsterdam, en voor zover toegestaan door de wet aanvaardt de Deelnemer dat WeBikeAmsterdam niet aansprakelijk is voor enig verlies, schade, actie, claim, kosten of uitgaven, die kunnen ontstaan als gevolg van deelname aan het evenement / de activiteit.

5. De Deelnemer dient alle voorlopig geldende wetten na te leven en dient WeBikeAmsterdam schadeloos te stellen en gevrijwaard te houden van enige Vordering of Eis die voortvloeit uit een schending of vermeende schending van enige wet door een Deelnemer.

6. De Deelnemer geeft toestemming aan WeBikeAmsterdam om foto’s, films, opnames, gegevens of enig ander vastlegging van mijn Deelname aan dit evenement te gebruiken voor elk legitiem doel zonder vergoeding.

7. De Deelnemer zal zich gedragen op een manier die acceptabel is voor WeBikeAmsterdam en alle personen die door mijn handelen en gedrag kunnen worden geraakt.

8. We vragen je om 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn op het afgesproken ontmoetingspunt. We kunnen niet wachten op klanten die te laat zijn. Deelnemers die te laat komen, kunnen de tour in overleg met WeBikeAmsterdam verzetten. Er wordt geen restitutie verleend.

9. De fietsen worden geleverd door WeBikeAmsterdam en de huur is bij de prijs inbegrepen.

10. Eten en drinken tijdens de pauzes zijn niet bij de prijs inbegrepen.

11. Er is geen aanbetaling vereist om deel te nemen aan deze activiteit.

Annuleringsvoorwaarden:

12. Deelnemer kan deze activiteit altijd annuleren. Indien de deelnemer de activiteit 24 uur of langer voor aanvang van de activiteit annuleert, zal WeBikeAmsterdam het volledige bedrag terugbetalen. Activiteiten die binnen 24 uur vanaf de aanvangstijd van de activiteit worden geannuleerd, worden niet gerestitueerd.

13. De tours en activiteiten van WeBikeAmsterdam gaan regen of zonneschijn. Als rondleidingen worden geannuleerd vanwege officiële waarschuwingen gemarkeerd met een ‘rode code’ van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), worden rondleidingen en activiteiten geannuleerd en terugbetaald.